Salı 22 Temmuz 2014

Yüzme Nedir?

Yüzme sporunda, Türklerin daha Orta Asya'dan göç etmeden oradaki nehirlerde ve göllerde yüzdükleri, bilinen bir gerçektir. Londra'daki British Museum' da bulunan bir kabartmada, Uygur Türkleri' nin bugünkü kulaç sitilini bildikleri görülmektedir Asur-Babiller' in de yüzme sporuyla uğraştıklarına ilişkin belgeler vardır. M.Ö. VIII. yüzyıla ait olduğu sanılan bir Asur kabartmasında, düşman oklarından kaçan Asur savaşçılarının yüzerek karşı kıyıya çıktıkları görülmektedir. Öte yandan Hun Türklerinin de yüzme ve kürek sporları yaptıkları tarihi belgelerde görülmektedir.

Nasıl Yüzülür?

Kelime anlamı olarak, batmadan suyun içerisinde durmaktır. Karada yaşayan bir varlık olan insan, suya girdiğinde bu durumu yadırgar ve telaş etmeye başlar. Bu telaş sonunda suyun hakimiyeti altına girer. Yani yüzemez. Yüzmek için suya hakimiyet kurması gerekmektedir. Halbuki suyun bir kaldırma kuvveti vardır. Yani hareket etmeden bile suyun üzerinde durmak mümkündür. Bunu yüzme bilen herkes bilmektedir. Yüzmenin bir kaç kuralını öğrenerek bu yapılabilir. Fakat o kurallar tamamiyle uygulamalı bir şekilde öğretilir ve bir süreç içerisinde olur. Birdenbile olmaz.