Perşembe 17 Nisan 2014

Okçuluk Nedir?

Okçuluk Tarihçesi :
Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayanspordalı.

Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları'nda olimpik programa alınmış, 1972'den beri aralıksız olarak programlarda yer almaktadır.

Bu branşta ilk dönemlerdeFransa, BelçikaveBüyükBritanya söz sahibiyken, daha sonraki dönemlerde ABD, Rusya, İskandinav ülkeleri, İtalya ve Kore bu ülkeleri izlemiştir.

Kemankeşlik :
Kemankeşlik; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur. Kemankeşlik sporunun araçları olan ok ve yay için ise;

1- Ok :
Okun boyu "gez" olarak ölçülür. Bir gez yaklaşık olarak 65 - 70 cm. civarındadır, çeşitli ahşap malzemelerden (çam ağaçlarının kuzey rüzgarı alan kısımlarından) veya bambu kamışından yapılır.

Ok ucuna "demren" ya da "temren" adı verilir, kemik veya demirden yapılır.

Okun son kısmı olan tüy kısmına ise "yelek" adı verilir, genelde kuğu, kartal tüyleri kullanılır, ucunda temreni olan oklara işlevine göre gerektiğinde yelek takılmaz.

2- Yay :
Osmanlı yayı ise son derece işlevsel, aynı zamanda kısa, kullanımıkolayve "pek", yani oldukça sert yaylardır.

Yay ipine Tirkeş veyahut Çile adı da verilir. Tirkeş, genelde koyun bağırsağından olabileceği gibi ibrişimden de imal edilir.

Yaylar genelde filmlerde görüldüğü gibi sürekli olarak gergin durumda değillerdir. Normal durumda tirkeş ve yay gerilimsiz ve gevşek bir şekilde durur, kullanılacağı zaman ise yay kurulur. Yay terse doğru kurulmaktadır ve oldukçagüçgerektiren bir iştir.

Okçuluk Sporu :
Güç, koordinasyon ve sabır, işte iyi bir okçuda bulunması gereken üç ana özelliktir. Doğal ki her sporcudan beklenen çalışkanlık ve hırs da bunlara eklenince, iyi bir Okçuluk sporcusunu tanımlamış oluruz.

12-14 yaşları, okçuluğa başlamanın enuygundönemidir. İyi bir ok atıcısı olmak için de 1,5 ya da 2 yıl gerekir. Başlangıç döneminden gençlere (16-18 yaş) geçtikten sonra 18 yaş üstü, yani büyükler klasmanına ulaşırsınız ki bu da 4-6 yıl gibi bir zamanı kapsar. Günde 3-4 saat, haftada en az 5 gün antreman gerekir.

Antreman Programı :

A) Yüzme Kondisyonu :
Pazartesi : Yarı-Olimpikhavuz(25 metre), 30 tur; 750 metre
Çarşamba : Yarı-Olimpik havuz (25 metre), 40 tur, 1000 metre
B) Ağırlık Çalışması :
Salı : Dinlenme
Perşembe : Dinlenme
Cuma : Ağırlık Çalışması
Pazar : Antreman ve ağırlık çalışması

Ağırlık Çalışması :
1- Isınma esnetme
2- Üst Göğüs
3- Sırt
4- Bench-press
5- Sağ kol dumble
6- Sol kol dumble
7- Triceps: Sağ ve sol kol
8- Biceps


EXiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt08-29-2007, 12:45 AM #2(permalink)
YoneticiAilesi

EXiR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

Hedef Okçuluğu / FITA Müsabaka Kuralları :
Belli bir hedefeokatarak sayı toplamaya dayananokçuluk disiplinlerihedef okçuluğu” adı altında toplanırlar. OlimpikStilhedef okçuluğu dışında; Saha Okçuluğu, Üç Boyutlu Hedef Okçuluğu, Çıplak Yay gibi disiplinler de mevcuttur.Günümüzde en yaygın olanhedef okçuluğu,olimpik stil okçuluktur. Makaralı yaylarileolimpik recurve’lerin ayrı kategorilerde yer aldığı bu müsabaka okçuluğunda; değişik kuruluşların belirlemiş olduğu değişik müsabaka kuralları kapsamında müsabıklar belli uzaklıklardan, iç içe geçmişdairelerdenoluşan hedeflere, belli sayıda ok atarakpuantoplarlar.

Hedef :


Hedefler sıkıştırılmış saman gibi okları durdurabilecek nitelikte bir kitle üzerine konan, misinadan bir iskelet ile güçlendirilmişveüzerlerinefarklırenklerde iç içe daireler çizilmiş kağıt yüzeylerdir. En ortadaki dairenin sayı değeri 10’dur. Dışa doğru her daire bir puan azalır. Her iki daire aynı renkte boyanmış olup, 10 ve 9 sarı, 8 ve 7kırmızı, 6 ve 5 mavi, 4 ve 3 siyah, 2 ve 1 beyaz renktedir.Hedefin ve dairelerin çapı atış yapılan mesafeye göre değişmektedir.

Birçokkuruluşun belirlediği 20’yi aşkınpopülerdisiplin vardır. Kuralları Olimpiyat Oyunlarında norm kabul edilenFITA’nın disiplinleri şöyle listelenebilir :

Her mesafede
atılan ok sayısı
Hedefin yüzeyinin
çapı
FITA Erkekler90 metreye 36122cm 70 metreye 36122cm 50 metreye 3680cm 30 metreye 3680cmFITA Bayanlar70 metreye 36122cm 60 metreye 36122cm 50 metreye 3680cm 30 metreye 3680cmFITA I Kapalı Mekan18 metreye 3040 cmFITA II Kapalı Mekan25 metreye 3060 cmDeğiştirilmiş FITA Kapalı Mekan18 metreye 3080 cm
(14-18 yaş arasısporculariçin)
FITA Müsabaka Kuralları :
Müsabaka sırasındahakemlerher sporcuyu, önceden numaralandırılmış hedeflerden biri ile eşler. Müsabakanın başında bir hedefle birden fazla sporcunun eşleştirildiği olur. Her sporcu, kurallarca ön görülen sayıda ok atar. Atılanoksayısına göre, aşılmaması gereken birsürede vardır. Atış çizgisine gelmek ve okları toplamak üzere hedeflere gitmek için, hakemler tarafından bir ve iki adet sinyal sesi verilir.

Hedeftenokların çıkarılması, bir hakem eşliğinde ve sporcular tarafından yapılır. Puanlar amaca yönelikhazırlanmış formlara, büyükten küçüğe doğru sıralanarak yazılır. Bu formlar genellikleokçulara verilir, bazen dehedefe iliştirilir.Okların puanları değerlendirilirken iki puan bölgesini ayıran çizgi üzerindeokvarsa, yüksek olan puan yazılır.Okun kazandırdığı puanda herhangi birfikirayrılığı olması durumunda, hedefin yakınında hazır bulunan hakem haberdar edilerek karar ona bırakılır. Bu sebeple,hedefe saplıokların puanları sayılıp hesaplanırken onları ellemek ya da çıkarmak kural dışıdır.

Yerden sekerekhedefe saplananoklar sıfır puan sayılır. Eğer birok hedef kağıdını tamamen delip arkaya geçer ama sıkıştırılmış saman gövdede kalırsa, arkadan öne itilerek dışarı çıkarılır vehedef kağıdında kaça saplandığı okunur. Eğeroksaman gövdeyi de delip geçmişse ve bu hakemlerden biri ya da müsabıkokçulardan biri tarafından görüldüyse,okun puanı 7 kabul edilir. Atılanok hedefteki biroka çarpar ve bu sebeplehedef kağıdına ulaşamaz ise, çarptığıokun saplı olduğu bölgedeki puanı almış sayılır. Dalgınlık veya başka bir sebeple, hakemin kendisi için belirlediğihedefdışındaki birhedefeokatan müsabık, ookun puanını alamaz.

Eğer bir müsabık ön görülenoktan fazla sayıdaokatmışsa, mesela 6okatılacak bir seride 7okatmışsa, en yüksek puanı alanokdeğerlendirme dışında tutulur. Eğer bir müsabık, atış hattını terk ettikten ya da atışların sonunu belirleyen sinyal çaldıktan sonra, atması gerekendendaha azokattığını farkederse, eksikokunu atamaz. Bu hakkı kaybetmiş sayılır. Eğer bitiş sinyalinden sonraokatarsa,hedeftekioklardan en fazla puan alan değerlendirme dışında bırakılır.

EXiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt08-29-2007, 12:45 AM #3(permalink)
YoneticiAilesi

EXiR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

Oklar Hakkında Genel Bilgi :

Bir oku ok gövdesi, ok ucu, yelekvearkalık olmak üzere dört bölüm halinde incelemek mümkündür.

Günümüzde ok gövdeleri ahşap, fiberglas, alüminyum,karbonve alüminyum-karbon kompoziti olarak yapılmaktadır. Ahşap oklargelenekselokçuluğa meraklı bir avuçromantiktarafından kullanılmaya devam etmektedir.Modernekipmanilehedef okçuluğu çalışanlar tarafından iltifat görmemeleri ağacın fiziki özelliklerinden kaynaklanan zaaflardandır.

Ahşap okların ağırlık ve spin açısından birbirlerineyakındeğerlerde üretilmeleri zordur. Ayrıca ahşap oklar dayanıksızdır da. Masif fiberglas oklar, ağır olmaları sebebiyle fazla ilgi görmemekte, ağır ve suya mukavim oluşları sebebiyle, dahaçokok veyaylabalık avlayanlarca tercih edilmektedirler.

Alüminyum oklar, üretim tekniği sayesinde ağırlık ve spin olarak birbirlerine çok yakın yapılabilirler. Dayanıklıdırlar, ancakuzunmesafehedef atışları için ağırdırlar. Hedef okçuluğunda en çok kullanılan oklar karbon ve alüminyum-karbon kompoziti (A/C/C) oklardır.

Bunlar diğer ok türlerine göre nispeten pahalı olmakla beraberhafifve sağlamdırlar.Uzunmesafe atışlarında çarpraz hava akımlarından fazla etkilenmezler. Spin değeri ve ağırlık bakımından çokdüşüktoleranslarda üretilebilirler.

Ok uçları,hizmetettikleri amacauygunolarak taş, kemik, boynuz, :-):-):-):-)l kullanılarak yapılmıştır. Günümüzde hedef uçlarında çelik; av uçlarında ise çelik, alüminyum alaşımları ve lastik kullanılmaktadır.

Okun arkasında, hava sürtünmesi yoluyla ok uçuşunu düzelten bir kuyruk takımı vardır. Üç veya dört tüyden oluşan ve dümen işlevi gören bu takıma "yelek" denir. Eskiden beri doğal kuş tüylerinden yapılan yelek için günümüze plastik kullanılmaktadır.

Plastik yelekler fizik kuvvetlere ve neme dahadayanıklıolduklarından, doğal tüyleri neredeyse tamamen tahtından indirmişlerdir. Doğal tüyler geleneksel okçuluk meraklısı kitle tarafından hala kullanılmaktadır. Dört parçalı yelek kullanımı da hemen hemen terk edilmiştir.

Ok gövdesinin arkasında, okun kirişe takılmasını sağlayan bir kertik vardır.

Günümüzde "arkalık" adını almıştır. Geçmişte arkalık, ok gövdesinin arkasının direkt yontulması ile yapılabildiği gibi; ağaç, kemik, boynuz gibi bir materyalden şekillendirilip gövdeye yapıştırıldığı da olurdu. Bugün arkalıklar plastikten yapılmakta; ok gövdesinin çapı ve yapıldığı materyale bağlı olarak muhtelif metodlarla okun arkasına monte edilmektedir.

EXiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt08-29-2007, 12:45 AM #4(permalink)
YoneticiAilesi

EXiR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

Okçuluk Sporunun Tekniği :

1- Okun Kirişe Yerleştirilmesi :


Ok ok yatağının üzerine yerleştirildikten sonraokun arkalığı(kirişe takılacakkertik),okun arkasındaki üç yeleğin konumuna dikkat edilerekkirişüzerindekiarkalık noktasına geçirilir.Oklarçoğunlukla üç yeleklidirveyeleklerden biri genelliklefarklırenktedir.Ok, bu farklı renkteki yelekokçunun yay tutan koluna bakacakşekildegezlenir. Diğer iki yelek bir “V” harfinin açık ağzı gibiyayınel parçası tarafına gelmelidir.Okun arkalığı arkalık noktasına sıkıca oturmalı amaçoksıkı da olmamalıdır.

2- T Formunun Oluşturulması :


Ok atma tekniğini anlatan kitaplar klasik olarak,okatarken vücudun alacağı şeklinTharfini andırması gerektiği üzerinde dururlar. Bu pozisyon, ayakların omuz açıklığından biraz daha kapalı, vücut hedefe tam yan dönük, yay yere dik konumda kaldırılmış vekirşiçekilmiş durumda ve her iki omuz hedefiletek çizgi üzerinde hizalanmışken vücudun aldığı şekil sebebiyle bu adı alır.

Okatmayayenibaşlayanlar içinT formuçok önemlidir.

3- Hedefe Göre Ayak Basış Pozisyonunun Ayarlanması :
Ok atmada başarının anahtarı, birbirlerini tıpatıp tekrarlayan atışlardır.Okçunun ayaklarının pozisyonu ve hedefe göre doğrultusunun her seferinde aynı olması bu sebeple çok önemlidir.Yenibaşlayanlara önerilen vücudunhedefe yan dönük olduğu ve ayak parmaklarının karşıya baktığı pozisyondur. Her iki ayak da, hedefe doğru çizilen hayali bir çizgiye hemen hemen dik durumdadır.

4- Kirişin Çekilmesi Ve Çapa Pozisyonu :


Yay hedefe doğru kaldırılır, yayı tutan kol gergin şekildehedefe doğru uzatılır.Kirişi çeken elin işaret parmağı okun üst kısmında, orta ve yüzük parmakları alt kısmında olmak üzere, kanca gibi bükülerekkirişüzerine yerleştirilir.Kiriş, yüzde sabit bir noktaya çekilir. Atıştan atışa değişmeyen bu pozisyonaçapadenir. Bu pozisyonda el çenenin altındadır, elin üst kenarı çene ile temastadır vekirişburnun ucuna değmektedir. Değişik mesafelerenişangahkullanılarak atış yapılan olimpik stilde, enuygunçapa pozisyonubudur.

5- Nişan Alma :
Kullanılannişangahtipi ne olursa olsun,kullanımprensipleri aynıdır.Nişangahın tüfekarpacıklarına benzeyen bir pini vardır.Hedefin orta noktası ve buarpacıküst üste getirilir. Gözhedefe odaklanmışken, göze dahayakınolankirişvearpacıkbulanık görülür.

Okçugözünü hedefe odaklamalıdır.Kirişin “gölgesi”, arpacığın tam sağına getirilir (baskın eli sağ olanlar için) vearpacık hedefin üzerinde hareketsiz kalana kadar beklenir. Genellikle 6-7 saniye süren bu sürecin sonundaokbırakılır.

6- Bırakış :


Günümüz sportif okçuluğunda recurve kategorisinde yarışan sporcular kirişiAkdeniz Çekişidenilen tarzda üç parmak ile çekmektedirler.Kirişin bırakılması, bu üç parmağın hızla açılmasıyla olur.Makaralı yaykategorisinde ise,kirişminikmekanik bir çene ile tutulmakta, birtetikyardımı ile bırakılmaktadır.

7- Takip (Son Taşıma, Follow-through) :
Ok yaydan çıktığı andayayınhedefe doğru itilmesi tavrıylaokçunun pozisyonunun bozmadan bir kaç saniye beklemesidir. Takipte esas olan, başın veyaytutan kolun yükseklik ve konumunu atış sırasında (ve hemen sonrasındaki bir kaç saniye) korumasıdır. Bu sırada kirişi bırakan el, doğal bir hareketle arkaya doğru kayar.

EXiR isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01-18-2010, 12:31 PM #5 (permalink)
Yeni Üye
Standart

OKÇULUK NEDİR ?

İnsanlığın varoluşuyla eş zamanlı olarak ok ve yay insanla birlikte gelişmiştir. Ok ve yay ; insanın silahı,arkadaşı,sırdaşı ve güvencesi olmuş, her uygarlık ok ve yayı biraz daha geliştirmiş, günümüze kadar
getirmişlerdir.Ama temelde çalışma prensibi değişmemiştir ; bir ağaç dalı iki ucundan bir sicimle gergin olarak bağlanıp ve daha ince ucu sivriltilmiş düz bir dalıda sicimin üstüne yerleştirip,dalın esneme gücü sayesinde sicimi çekerek dalı gerip sivri uçlu dal parçasını uzağa fırlatmak, ok atmaktır.Okçuluk; insan, yay ve oktan oluşur,amaç uzaktaki hedefi vurmaktır.Okçuluk günümüzde son derece modern malzemelerle ve kurallar çerçevesinde yapılan olimpik bir spor dalıdır.Ok atmanın en güzel tarafı uzaktaki bir cismi vurmanın hazzıdır.Okçuluk sporu yapılırken ilk önce emniyet tedbirleri 
alınmalıdır,ikinci olarakta ok ve yayın güvenilirliğinin denenmesi gelir.

Dünya'ya okçuluğu öğreten Osmanlı'lar olmuştur.Avrupalı okçuların rekor ok atışları 300 m. iken, Osmanlılarda 600 m.ye ok atamayan okçu olamıyordu.Yıllarca Ok Meydanlarında talim yapılıp rekor ok atışları yapılmıştır.Osmanlılar zamanında kuralları konulup, bu günkü kulüp anlayışında dernekler kurulup,usta çırak ilişkisi esasına dayalı, hem sporcu anlamında hemde asker anlamında okçu yetiştirilmiştir.

Günümüzde okçuluk sporu,açık hava okçuluğu ve salon okçuluğu olarak yaz kış yapılabiliyor.Açık hava okçuluk mesafeleri 90 m. ile 30 m. arasında değişmektedir.Salonda 18 m.den ok atışı yapılır.Tabii ki kurallara bağlı kalınarak yapılan okçuluk sporu olimpiyatlarda da yer almaktadır.Olimpik dalda Dünya'da en başarılı ülke Kore'dir.

Okçulukta yaş sınırı yoktur,60 yaşında Dünya şampiyonu olmuş sporcular vardır,bu nedenle her yaş kesimi tarafından tercih edilir.
Ok atmak istiyorum,ne yapmalıyım,nereye başvurmalıyım?... sorularına cevap vermek isterim.Okçuluk sporu günümüzde gelişmiş malzemelerle yapılmaktadır ve tekniğe dayalı bir spordur, bu nedenle ilk etepta tek başımıza ok atamayız bir antrenöre ihtiyacımız mutlaka olacaktır.İllerdeki gençlik ve spor il müdürlüklerine ilk önce başvurun,tüm illerde gsim'nin telefon numarası 444 3 444 'tür . Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün santralı : 0 312 3103960 ' tır,buradan Okçuluk Federasyonu'nun yanısıra diğer spor federasyonlarınada ulaşabilirsiniz ,GSGM'nin sitesi : Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın . Ayrıca sizlere okçuluk fedrasyonunun sitesini yazayım, gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın .Diğer okçuluk sitelerinden bazıları : Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın ,Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın,
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın
.Tabi ki arama

motorlarından okçuluk diye arattırabilirsiniz.

Okçuluk Türk'lerin Ata sporudur, sahip çıkalım,çocuklarımıza ok atmasını öğretelim, tabii ki ilk önce emniyet tedbirlerimizi alarak...